Twoja decyzja - scenki dramowe Drukuj Email
  2 listopada 2009 roku w sali Oddziału Przedszkolnego w Kobylnikach odbyły się zajęcia pod hasłem „Twoja decyzja”. Dzieci wysłuchały fragmentu bajki pt. „Czerwony Kapturek”. Pamiętały też scenę z bajki „Wilk i siedem koźlątek”, bo dokonały właściwej oceny sytuacji w obu przypadkach.  Prawidłowa również była ich postawa przy odczytaniu przez nauczycielkę innych niebezpiecznych zdarzeń. Każde z dzieci mogło również odegrać scenę wilka z Czerwonym Kapturkiem.
  Zajęcia prowadzone w formie zabawy, były próbą zaszczepienia w dzieciach mechanizmów obronnych w kontaktach z obcymi osobami, by nie dały się zwieść ofiarowanymi przez obcych słodyczami, czy kłamstwami, gdy nieznajomy podaje się za członka rodziny. Nauczyciel umożliwił w tych działaniach podejmowanie samodzielnych prób oceny sytuacji i stopnia zagrożenia poprzez odpowiedni dobór literatury i filmów. Rozwijanie samokontroli, panowania nad emocjami u dzieci to podstawa do bezpieczeństwa własnego i innych.
 

Cele zajęć:

Dziecko

- wskaże właściwe rozwiązanie w różnych sytuacjach życiowych,

- wyrazi emocje w sposób niewerbalny.

Harmonogram zajęć:

1.         Zaproszenie dzieci do wspólnego powitania się przy piosence integracyjnej „Mówimy cześć”. Uderzając trzy razy w dłonie kolegi śpiewamy piosenkę – mówimy „cześć” i jak się masz?.

2.         Wysłuchanie fragmentu bajki pt. „Czerwony Kapturek” (scena spotkania wilka z Czerwonym kapturkiem).

3.         Pytanie dla dzieci – Czy dobrze postąpił Czerwony Kapturek zdradzając wilkowi adres babci?

W zależności od odpowiedzi – zajmują miejsca przy stoliku z napisem TAK lub NIE .

4.         Zachęcanie dzieci do uzasadnienia swojego wyboru.

5.         Odegranie sceny spotkania wilka z Czerwonym Kapturkiem.

6.         Przeczytanie dzieciom różnych scenek sytuacyjnych  i pozwolenie im dokonać właściwego wyboru.

Scenka I: W parku bawią się dzieci. Podchodzi do nich mężczyzna. Częstuje dzieci cukierkami. Po chwili zabawy zaprasza jedną z dziewczynek do swojego domu.

Scenka II: Zosia i Alek zostali sami w domu. W pewnym momencie ktoś dzwoni do drzwi… To ktoś z elektrowni do odczytu licznika.

Scenka III: Marysia jest na zakupach z rodzicami w jednym z dużych sklepów. Rodzice szybko robią zakupy. Dziewczynkę zainteresowały kolorowe zabawki. Po chwili zauważa, że rodziców nie ma w pobliżu.

Scenka IV: Rodziców nie ma w domu. Ala postanawia usmażyć młodszej siostrze frytki.

Poproszenie o udzielenie odpowiedzi na pytanie „Czy chłopiec (dziewczynka) postąpił słusznie – podnosząc kartonik z napisem TAK lub NIE”.

7.         Zaproszenie dzieci do zabawy ruchowej „Dzieci w domkach – dzieci na spacer”. Dzieci reagują na sygnał słowny „wilk”.

8.         Praca przy stolikach -  odrysowanie od szablonu wzoru lalki, wycięcie go i zaznaczenie na jednej buzi – uśmiechu a na drugiej – smutku. Wycięcie sukienki z bibuły, naklejenie jej w odpowiednim miejscu.

9.        Dzieci wymyślają inne zakończenie bajki pt. „Czerwony Kapturek”.